Myyntitiimi 02 – 630 6113 | Palvelutiimin huoltotilaukset 02 – 630 6118

CareCom – tukipalvelut

Palvelusopimus sisältää palvelupisteen, On-site palvelut, palvelunhallinnan ja valvonnan. Tietotekniikka vaikuttaa yhä kasvavassa määrin yritysten tuloksiin. Yritykset menettävät rahaa, mikäli järjestelmissä ilmenee toimintaongelmia. Poikkeavat virhetilanteet edustavat vain pientä osaa ongelmista. IT-kustannusten ja -hyötyjen optimaalisessa saavuttamisessa arkipäiväinen tietotekniikan johtaminen on tärkeintä.

IT-palvelujen tarkoituksena on liiketoiminnan ja sen tehokkaan hoitamisen tukeminen. IT-palvelunhallinnan kolme avain tavoitetta ovat IT-palvelujen sovitus liiketoiminnan ja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, toimitettujen IT-palvelujen laadunparannus ja IT-palvelujen kustannusvähennys pitkällä aikavälillä.